رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

اجرای طرح های اشتغالزا در روستاها از جمله اولویت های دولت در استان یزد است

محمد یارمند روز یکشنبه در نشست کمیته اشتغال روستاهای شهرستان مهریز افزود: اختصاص تسهیلات کم بهره برای اجرای طرح های اشتغال فراگیر رویکرد دولت تدبیر و امید در روستاهاست که پیگیری می شود.وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

اجرای طرح های اشتغالزا در روستاها از جمله اولویت های دولت در استان یزد است

محمد یارمند روز یکشنبه در نشست کمیته اشتغال روستاهای شهرستان مهریز افزود: اختصاص تسهیلات کم بهره برای اجرای طرح های اشتغال فراگیر رویکرد دولت تدبیر و امید در روستاهاست که پیگیری می شود.وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

آغاز طرح نظارت بر بازار شب یلدا در آستارا

محسن آهنی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: این طرح تا پایان ماه جاری با همکاری 10 بازرس هر صبح و عصر اجرا می شود و در آستانه شب یلدا به سبب احتمال تخلف برخی متصدیان واحدهای صنفی گشت، بازرسی و کنترل ماموران نظارتی …

ادامه نوشته »

آغاز طرح نظارت بر بازار شب یلدا در آستارا

محسن آهنی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: این طرح تا پایان ماه جاری با همکاری 10 بازرس هر صبح و عصر اجرا می شود و در آستانه شب یلدا به سبب احتمال تخلف برخی متصدیان واحدهای صنفی گشت، بازرسی و کنترل ماموران نظارتی …

ادامه نوشته »