خانه / 2017 / سپتامبر (صفحه 30)

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2017

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

محمدی: جامعه جهانی اظهارات ترامپ درباره برجام را برنمی تابد

محمود محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره انتقادهای ترامپ از برجام و احتمال خروج آمریکا از توافق هسته ای اظهار کرد: دشوار بودن خروج از برجام برای آمریکا را باید بر مبنای وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با توافق برجام …

ادامه نوشته »

سرمربی پیشین نفت تهران: نامه از باشگاه برای قطع همکاری نگرفته ام

حمید درخشان روز گذشته – جمعه – هفتم مهرماه باردیگر به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت طلائیه تهران در حالی انتخاب شد که علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال همچنان سرمربی این تیم است و با دعوت از بازیکنانش در تمرین حاضر شد.کریمی امروز – …

ادامه نوشته »