خانه / 2017 / سپتامبر (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2017

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »

ادامه صدرنشینی تیم فوتبال دورتمند با غلبه بر آگزبورگ

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه روز دوم دیدارهای هفته هفتم بوندسلیگا، امروز (شنبه) تیم دورتمند از ساعت 17 و30 دقیقه مهمان آگزبورگ بود که با گل های «آندره یارمولنکو» در دقیقه چهارم و «شینجی کاگاوا» در دقیقه 23 به پیروزی رسید.تک گل تیم آگزبورگ را …

ادامه نوشته »