خانه / 2017 / اکتبر (صفحه 5)

بایگانی ماهانه: اکتبر 2017

بزرگترین پالایشگاه غرب کشور در همدان احداث می شود

به گزارش دوشنبه شب روابط عمومی استانداری همدان، فاز مطالعاتی تاسیس این پالایشگاه با پیگیری های محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و علیرضا حاجی بابایی و امیر خجسته نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، آغاز شد.در همین چارچوب، صبح امروز استاندار و نمایندگان یاد …

ادامه نوشته »

بزرگترین پالایشگاه غرب کشور در همدان احداث می شود

به گزارش دوشنبه شب روابط عمومی استانداری همدان، فاز مطالعاتی تاسیس این پالایشگاه با پیگیری های محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و علیرضا حاجی بابایی و امیر خجسته نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، آغاز شد.در همین چارچوب، صبح امروز استاندار و نمایندگان یاد …

ادامه نوشته »

بزرگترین پالایشگاه غرب کشور در همدان احداث می شود

به گزارش دوشنبه شب روابط عمومی استانداری همدان، فاز مطالعاتی تاسیس این پالایشگاه با پیگیری های محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و علیرضا حاجی بابایی و امیر خجسته نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، آغاز شد.در همین چارچوب، صبح امروز استاندار و نمایندگان یاد …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »

پایان هفته هشتم لالیگای اسپانیا با پیروزی پرگل سلتاویگو

به گزارش ایرنا، این دیدار دوشنبه شب به میزبانی لاس پالماس برگزار شد و در نهایت سلتاویگو به پیروزی 5 بر 2 دست یافت تا جمع امتیازات خود را به 11 رسانده و لاس پالماس نیز با توقف در امتیاز 6 به رتبه هجدهم سقوط کرد.«امره …

ادامه نوشته »