خانه / اقتصاد (صفحه 2)

اقتصاد

تمایل شرکت های چینی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین

محمد شهبازعلیزاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان نشستی که با روسا و نمایندگان شرکت های چینی در حاشیه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران و چین در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد، طرف چینی …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

صاحب نظر پولی: ضعف های نظام بانکی یک شبه حل نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد عزیزی» در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران تصریح کرد: همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد و بانکها به هم قرض نمی دادند، از اینرو در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

تمایل شرکت های چینی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین

محمد شهبازعلیزاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان نشستی که با روسا و نمایندگان شرکت های چینی در حاشیه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران و چین در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار شد، طرف چینی …

ادامه نوشته »

صاحب نظر پولی: ضعف های نظام بانکی یک شبه حل نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد عزیزی» در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران تصریح کرد: همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد و بانکها به هم قرض نمی دادند، از اینرو در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام …

ادامه نوشته »

لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده است

محمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »