خانه / اقتصاد (صفحه 20)

اقتصاد

40 حلقه از 54 چاه غیرمجاز شناسایی شده در دامغان تاکنون پلمپ شد

علی اصغر مجد روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : 14 حلقه چاه غیر مجاز دیگر با دستور مراجع قضایی تا چند روز آینده تعیین و تکلیف می شود.وی خاطرنشان کرد : از 976 حلقه چاه موجود در این شهرستان، 723 حلقه در …

ادامه نوشته »

40 حلقه از 54 چاه غیرمجاز شناسایی شده در دامغان تاکنون پلمپ شد

علی اصغر مجد روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : 14 حلقه چاه غیر مجاز دیگر با دستور مراجع قضایی تا چند روز آینده تعیین و تکلیف می شود.وی خاطرنشان کرد : از 976 حلقه چاه موجود در این شهرستان، 723 حلقه در …

ادامه نوشته »

بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد

محمدرضا خباز روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد و هیچ کس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور …

ادامه نوشته »

بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد

محمدرضا خباز روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد و هیچ کس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور …

ادامه نوشته »

بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد

محمدرضا خباز روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را فراهم کرد و هیچ کس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور …

ادامه نوشته »

فعالیت 97 هزار تعاونی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی تیموری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون گلستان در گرگان افزود: این تعداد نشان می‌ دهد امروز اقتصاد تعاونی در کشور با اقبال رو به‌ رو شده و ما نیز با اعتماد به بخش تعاون می‌ توانیم در …

ادامه نوشته »

فعالیت 97 هزار تعاونی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی تیموری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون گلستان در گرگان افزود: این تعداد نشان می‌ دهد امروز اقتصاد تعاونی در کشور با اقبال رو به‌ رو شده و ما نیز با اعتماد به بخش تعاون می‌ توانیم در …

ادامه نوشته »

فعالیت 97 هزار تعاونی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی تیموری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون گلستان در گرگان افزود: این تعداد نشان می‌ دهد امروز اقتصاد تعاونی در کشور با اقبال رو به‌ رو شده و ما نیز با اعتماد به بخش تعاون می‌ توانیم در …

ادامه نوشته »

فعالیت 97 هزار تعاونی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی تیموری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون گلستان در گرگان افزود: این تعداد نشان می‌ دهد امروز اقتصاد تعاونی در کشور با اقبال رو به‌ رو شده و ما نیز با اعتماد به بخش تعاون می‌ توانیم در …

ادامه نوشته »

فعالیت 97 هزار تعاونی در کشور

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدمهدی تیموری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون گلستان در گرگان افزود: این تعداد نشان می‌ دهد امروز اقتصاد تعاونی در کشور با اقبال رو به‌ رو شده و ما نیز با اعتماد به بخش تعاون می‌ توانیم در …

ادامه نوشته »