خانه / اقتصاد (صفحه 30)

اقتصاد

اعطای مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد

پژمان انصاری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: کاهش پرداخت سهم نقدی به 10درصد با اقساط 42 ماهه از جمله این مشوق هاست و در صورت بهره برداری از واحد تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تاسقف 60درصد از مبلغ اسناد تعهدی به سرمایه …

ادامه نوشته »

اعطای مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد

پژمان انصاری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: کاهش پرداخت سهم نقدی به 10درصد با اقساط 42 ماهه از جمله این مشوق هاست و در صورت بهره برداری از واحد تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تاسقف 60درصد از مبلغ اسناد تعهدی به سرمایه …

ادامه نوشته »

اعطای مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد

پژمان انصاری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: کاهش پرداخت سهم نقدی به 10درصد با اقساط 42 ماهه از جمله این مشوق هاست و در صورت بهره برداری از واحد تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تاسقف 60درصد از مبلغ اسناد تعهدی به سرمایه …

ادامه نوشته »

اعطای مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد

پژمان انصاری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: کاهش پرداخت سهم نقدی به 10درصد با اقساط 42 ماهه از جمله این مشوق هاست و در صورت بهره برداری از واحد تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تاسقف 60درصد از مبلغ اسناد تعهدی به سرمایه …

ادامه نوشته »

اعطای مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد

پژمان انصاری، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: کاهش پرداخت سهم نقدی به 10درصد با اقساط 42 ماهه از جمله این مشوق هاست و در صورت بهره برداری از واحد تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تاسقف 60درصد از مبلغ اسناد تعهدی به سرمایه …

ادامه نوشته »

استاندار:مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سه برابر شده است

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ثلاث باباجانی با اشاره به توزیع رایگان نفت در مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: مردم باید به فکر استفاده از سوخت های دیگر نیز برای گرم کردن محل اسکان باشند. خطوط …

ادامه نوشته »

استاندار:مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سه برابر شده است

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ثلاث باباجانی با اشاره به توزیع رایگان نفت در مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: مردم باید به فکر استفاده از سوخت های دیگر نیز برای گرم کردن محل اسکان باشند. خطوط …

ادامه نوشته »

استاندار:مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سه برابر شده است

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ثلاث باباجانی با اشاره به توزیع رایگان نفت در مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: مردم باید به فکر استفاده از سوخت های دیگر نیز برای گرم کردن محل اسکان باشند. خطوط …

ادامه نوشته »

استاندار:مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سه برابر شده است

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ثلاث باباجانی با اشاره به توزیع رایگان نفت در مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: مردم باید به فکر استفاده از سوخت های دیگر نیز برای گرم کردن محل اسکان باشند. خطوط …

ادامه نوشته »

استاندار:مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سه برابر شده است

به گزارش ایرنا، هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ثلاث باباجانی با اشاره به توزیع رایگان نفت در مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: مردم باید به فکر استفاده از سوخت های دیگر نیز برای گرم کردن محل اسکان باشند. خطوط …

ادامه نوشته »