خانه / اقتصاد (صفحه 768)

اقتصاد

الحاق 60 هکتار به شهرک صنعتی ‘ تشبندان ‘ محمودآباد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی اسماعیلی روز پنجشنبه در همایش روز مجلس در محموآباد افزود : تغییر کاربری 35 هکتار از زمین های اطراف انجام شده است و بقیه نیز با رفع برخی مشکلات اداری انجام خواهد شد که با تحقق آن فضا برای اشتغال …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »

اعطای 600 فقره وام اشتغال به مددجویان چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایرنا، علیرضا ملازاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: اگرچه تاکنون سیاست غالب بانک مهر ایران اعطای وام های ضروری بوده اما از سال آینده وام با عنوان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.وی ادامه داد: طی سال جاری 21 هزار و 133 …

ادامه نوشته »