خانه / ایرنا (صفحه 30)

ایرنا

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

58 میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری برای احیای قنات های خراسان شمالی مصوب شد

بهروز عربی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: باید از قنات های استان مداوم نگهداری و بهره برداری کنیم که این امر هزینه های زیادی در بر دارد و امید است با این اعتبارات همه همه قنات ها مرمت شوند.وی گفت: همچنین امسال …

ادامه نوشته »

26هزار واحد مسکن مهر استان تهران تا ابتدای زمستان تحویل می شود

حسن کرمی عصر دوشنبه در حاشیه شصت و نهمین جلسه شورای مسکن استان تهران در سالن اجتماعات استانداری به خبرنگار ایرنا گفت: کار اتصال انشعابات آب، برق و گاز 26 هزار واحد مسکن مهر در 2 شهر پردیس و پرند آغاز شده و تا پایان فصل …

ادامه نوشته »