خانه / ایرنا (صفحه 5)

ایرنا

معاون دانشگاه قم: موضع گیری ایران در برابر تروریست ها خدمت به بشریت است

به گزارش ایرنا، غلامعلی قاسمی عصر دوشنبه در همایش «بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان» افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات علیه مسلمانان کاملا مطابق با حقوق بین الملل و قابل دفاع است. وی با بیان اینکه با مسلمانان میانمار همچون مهاجران غیرقانونی …

ادامه نوشته »

معاون دانشگاه قم: موضع گیری ایران در برابر تروریست ها خدمت به بشریت است

به گزارش ایرنا، غلامعلی قاسمی عصر دوشنبه در همایش «بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان» افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات علیه مسلمانان کاملا مطابق با حقوق بین الملل و قابل دفاع است. وی با بیان اینکه با مسلمانان میانمار همچون مهاجران غیرقانونی …

ادامه نوشته »

معاون دانشگاه قم: موضع گیری ایران در برابر تروریست ها خدمت به بشریت است

به گزارش ایرنا، غلامعلی قاسمی عصر دوشنبه در همایش «بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان» افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات علیه مسلمانان کاملا مطابق با حقوق بین الملل و قابل دفاع است. وی با بیان اینکه با مسلمانان میانمار همچون مهاجران غیرقانونی …

ادامه نوشته »

معاون دانشگاه قم: موضع گیری ایران در برابر تروریست ها خدمت به بشریت است

به گزارش ایرنا، غلامعلی قاسمی عصر دوشنبه در همایش «بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان» افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات علیه مسلمانان کاملا مطابق با حقوق بین الملل و قابل دفاع است. وی با بیان اینکه با مسلمانان میانمار همچون مهاجران غیرقانونی …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »

اعتراض دانشجویان در آستارا به سخنان رئیس جمهوری آمریکا

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آستارا به همراه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و سماء این شهرستان در تجمعی با محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا، وی را به مطالعه تاریخ فراخواندند. آنان که پارچه نوشته هایی با شعارهای مرگ …

ادامه نوشته »