خانه / سیاست (صفحه 10)

سیاست

نهاوندیان: مذاکره دوباره در مورد برجام غیرممکن است

به گزارش ایرنا، ‘محمد نهاوندیان’ شامگاه دوشنبه در گفت وگو با سی.ان.ان با اشاره به خودداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید برجام اظهار داشت: ترامپ به عنوان یک رئیس جمهوری جدید فرصت آغاز یک همکاری سازنده را از دست داد.وی با اشاره به رویکرد …

ادامه نوشته »

نهاوندیان: مذاکره دوباره در مورد برجام غیرممکن است

به گزارش ایرنا، ‘محمد نهاوندیان’ شامگاه دوشنبه در گفت وگو با سی.ان.ان با اشاره به خودداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید برجام اظهار داشت: ترامپ به عنوان یک رئیس جمهوری جدید فرصت آغاز یک همکاری سازنده را از دست داد.وی با اشاره به رویکرد …

ادامه نوشته »

نهاوندیان: مذاکره دوباره در مورد برجام غیرممکن است

به گزارش ایرنا، ‘محمد نهاوندیان’ شامگاه دوشنبه در گفت وگو با سی.ان.ان با اشاره به خودداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید برجام اظهار داشت: ترامپ به عنوان یک رئیس جمهوری جدید فرصت آغاز یک همکاری سازنده را از دست داد.وی با اشاره به رویکرد …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »

استاندار: با وحدت و همدلی اقوام شاخصه های توسعه گلستان را بهبود خواهیم بخشید

به گزارش خبرنگار ایرنا سید مناف هاشمی عصردوشنبه در جلسه شورای اداری استان و آئین تکریم و معارفه استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور درگرگان برگزار شد، از حسن اعتماد ریاست جمهوری و وزیر کشور قدر دانی کرد و خدمات استاندار قبلی و مسئولان 20 …

ادامه نوشته »