خانه / سیاست (صفحه 792)

سیاست

امام جمعه بهاباد: بسیاری از کشورها با تصمیم ترامپ مخالفت کردند

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه های نماز جمعه این هفته بهاباد افزود:قدس قبله گاه اول مسلمانان است، امت اسلام هرگز اجازه نخواهند داد، نخستین قبله مسلمانان از جهان اسلام جدا شود.وی اظهار کرد: به فرموده امام خمینی( ره ) قضیه فلسطین مساله قومیت …

ادامه نوشته »

امام جمعه بهاباد: بسیاری از کشورها با تصمیم ترامپ مخالفت کردند

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه های نماز جمعه این هفته بهاباد افزود:قدس قبله گاه اول مسلمانان است، امت اسلام هرگز اجازه نخواهند داد، نخستین قبله مسلمانان از جهان اسلام جدا شود.وی اظهار کرد: به فرموده امام خمینی( ره ) قضیه فلسطین مساله قومیت …

ادامه نوشته »

امام جمعه بهاباد: بسیاری از کشورها با تصمیم ترامپ مخالفت کردند

حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه های نماز جمعه این هفته بهاباد افزود:قدس قبله گاه اول مسلمانان است، امت اسلام هرگز اجازه نخواهند داد، نخستین قبله مسلمانان از جهان اسلام جدا شود.وی اظهار کرد: به فرموده امام خمینی( ره ) قضیه فلسطین مساله قومیت …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »

مجمع نمایندگان گلستان، اقدام اخیر رییس جمهور آمریکا را محکوم کرد

به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: اعلام نابخردانه و تحریک آمیز دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونستی باعث تحریک مسلمانان و شعله ور شدن انتفاضه جدید و تشدید تندروی و رفتار‌های …

ادامه نوشته »