خانه / ورزش

ورزش

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

رزمی کاران سیستان و بلوچستان با کاپ قهرمانی به زاهدان بازگشتند

رئیس هیات ورزش های رزمی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم سبک نیوفول کنتاکت بانوان و آقایان استان به عنوان تیم ملی در رقابت های بین المللی سبک نیوفول کنتاکت که با حضور هشت کشور از 23 آذر به …

ادامه نوشته »

برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در خوزستان

افشین حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضوری مقتدر در رقابت های قهرمانی آسیا از روز 8 دی ماه به مدت یک ماه در اهواز برگزار می شود.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان …

ادامه نوشته »

برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در خوزستان

افشین حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضوری مقتدر در رقابت های قهرمانی آسیا از روز 8 دی ماه به مدت یک ماه در اهواز برگزار می شود.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان …

ادامه نوشته »

برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در خوزستان

افشین حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضوری مقتدر در رقابت های قهرمانی آسیا از روز 8 دی ماه به مدت یک ماه در اهواز برگزار می شود.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان …

ادامه نوشته »

برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در خوزستان

افشین حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضوری مقتدر در رقابت های قهرمانی آسیا از روز 8 دی ماه به مدت یک ماه در اهواز برگزار می شود.مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان …

ادامه نوشته »