خانه / ورزش

ورزش

27 مهر استفاده از فضاهای زیر پوشش دستگاه ورزش همدان رایگان شد

حسن دارششدر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در چارچوب دستور وزیر ورزش و جوانان، در دومین روز هفته تربیت بدنی (27مهر ماه جاری) اجرای می شود.وی اضافه کرد: در این روز تمامی اماکن ورزشی زیر پوشش دستگاه ورزش استان از ساعت 8 …

ادامه نوشته »

27 مهر استفاده از فضاهای زیر پوشش دستگاه ورزش همدان رایگان شد

حسن دارششدر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در چارچوب دستور وزیر ورزش و جوانان، در دومین روز هفته تربیت بدنی (27مهر ماه جاری) اجرای می شود.وی اضافه کرد: در این روز تمامی اماکن ورزشی زیر پوشش دستگاه ورزش استان از ساعت 8 …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی جانبازان و معلولان کرمان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی و ویلچررانی ویژه جانبازان و معلولان استان کرمان به مدت یک روز، دوشنبه 24 مهرماه در محل پیست دو و میدانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و برترینهای این 2 رشته معرفی و با هدایای نقدی تجلیل شدند. …

ادامه نوشته »