خانه / ورزش (صفحه 30)

ورزش

رییس شورا:حمایت مالی شهرداری آستاراازتیم فوتبال این نهاد قانونی نیست

به گزارش خبرنگار ایرنا ، سروش وظیفه شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات حقوقی تیم فوتبال شهرداری آستارا در ساختمان شورای شهر افزود: این تیم باید قانون‌مند شود تا شورای اسلامی در چهارچوب قانون از آن حمایت کند. وی تیم فوتبال شهرداری آستارا را فاقد ردیف …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »

نتایج هفته نخست رقابتهای تنیس زیر 13 سال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش ایرنا از محل بازیها، هفته اول رقابتهای قهرمانی زیر 13 سال در بخش پسران برگزار شد و تایم آل عزمه از سوریه مقام نخست را بدست آورد. همچنین یونس طلاور از ایران ، فادی بیدان از لبنان و آریو جوادی و امیر علی قوام …

ادامه نوشته »