خانه / ورزش (صفحه 30)

ورزش

سرانه فضای ورزشی سبزوار، زیر میانگین استانی

به گزارش ایرنا مجید نصرالله زاده چهارشنبه شب در حاشیه همایش هنرهای رزمی این شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: سرانه فضای ورزشی در خراسان رضوی بالاتر از 50 سانتیمتر است و مشکل عمده در سبزوار برای توسعه فضای ورزشی کمی اعتبارات است. وی ادامه داد: تعداد …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »

سینا صنعت ایذه برای حضور موفق در مرحله پایانی لیگ کشتی به اردو رفت

به گزارش ایرنا تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با قرار گرفتن در رتبه اول گروه خود ، به عنوان صدرنشین نشین به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور راه یافت و در این مرحله باید با تیم شهدای مدافع حرم قم مصاف …

ادامه نوشته »