خانه / ورزش (صفحه 748)

ورزش

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »

دبیر فدراسیون کاراته: در المپیک ژاپن، جهان را شگفت زده می کنیم

محسن آشوری در جریان سفر به استان گیلان در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در رشت بیان کرد: اولویت ما حضور در المپیک 2020 و کسب مدال در مسابقات مهم المپیک است.وی گفت: با توجه به ظرفیت کاراته کشور ، باید این ظرفیت را بارور و …

ادامه نوشته »