خانه / ورزش (صفحه 748)

ورزش

اهدای مدال قهرمان وزنه برداری به خانواده شهید حججی

علی مرادی روز سه شنبه در مسیر بازگشت از مسابقات داخل سالن ترکمنستان طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: سهراب مرادی با این رکورد مجموع رکورد جهان را در این دسته بعد از 18 سال یک کیلوگرم افزایش داد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

اهدای مدال قهرمان وزنه برداری به خانواده شهید حججی

علی مرادی روز سه شنبه در مسیر بازگشت از مسابقات داخل سالن ترکمنستان طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: سهراب مرادی با این رکورد مجموع رکورد جهان را در این دسته بعد از 18 سال یک کیلوگرم افزایش داد. وی ادامه داد: …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »

سرمربی پرتغالی شانگهای اس.آی.پی.جی جریمه شد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، انتقادات ویلاس بواس بعد از دیدار برگشت یک چهارم نهایی موضوع تحقیق کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای.اف.سی) به علت اظهارات توهین آمیز ویلاس بواس به داوری در کنفرانس خبری بعد از مسابقه وی را …

ادامه نوشته »