خانه / به روزترین (صفحه 5)

به روزترین

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز شنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز شنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز یکشنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

امنیت سرمایه گذاری و ارتقا امنیت اداری در کشور مورد توجه است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین سید محمود علوی روز شنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید اطلاعات مازندران در جلسه شورای اداری استان در ساری افزود : باید با راهکارهای پیشگیرانه ، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش …

ادامه نوشته »

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با دستور کار تکریم و قدردانی از زحمات معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و معرفی سرپرست جدید این معاونت در سرسرای اجتماعات شهدای دولت استانداری برگزار شد. ‘محمد ابراهیم الهی تبار’ سرپرست جدید معاونت سیاسی امنیتی …

ادامه نوشته »

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با دستور کار تکریم و قدردانی از زحمات معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و معرفی سرپرست جدید این معاونت در سرسرای اجتماعات شهدای دولت استانداری برگزار شد. ‘محمد ابراهیم الهی تبار’ سرپرست جدید معاونت سیاسی امنیتی …

ادامه نوشته »

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با دستور کار تکریم و قدردانی از زحمات معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و معرفی سرپرست جدید این معاونت در سرسرای اجتماعات شهدای دولت استانداری برگزار شد. ‘محمد ابراهیم الهی تبار’ سرپرست جدید معاونت سیاسی امنیتی …

ادامه نوشته »