انار شب یلدا تامین است/هر کیلو انار درجه یک 70 هزارریال

‘ابوالقاسم حسن پور’ امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 90 هزار هکتار باغ انار در کشور وجود دارد که 65 هزار هکتار آن بارور است.وی استان های عمده تولیدکننده انار کشور را فارس، یزد، ساوه، اصفهان، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »

همکاری ورزشی محور گفت وگوی پادشاه عربستان با رئیس فیفا در ریاض

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان امروز (یکشنبه) در دفتر خود در کاخ ‘الیمامه’ شهر ریاض از رئیس فیفا استقبال کرد.بر اساس این گزارش، ملک سلمان و اینفانتینو در این دیدار، به بررسی مهم ترین برنامه های فیفا برای توسعه فوتبال و همچنین …

ادامه نوشته »