وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

وزیر خارجه انگلیس با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته (شنبه) در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام سفری دو روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.وی روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، …

ادامه نوشته »

پروژه مبارزه با آفت موش صحرایی درنایین آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از اداره منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان ، کیوان لوکی انارکی گفت: پروژه‌های حفاظت و حمایت در سطح 200 هکتار از اراضی تاغکاری شده اطراف شهر بافران و روستای مزرعه امام در سال جاری آغاز شده و …

ادامه نوشته »

پروژه مبارزه با آفت موش صحرایی درنایین آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از اداره منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان ، کیوان لوکی انارکی گفت: پروژه‌های حفاظت و حمایت در سطح 200 هکتار از اراضی تاغکاری شده اطراف شهر بافران و روستای مزرعه امام در سال جاری آغاز شده و …

ادامه نوشته »

پروژه مبارزه با آفت موش صحرایی درنایین آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از اداره منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان ، کیوان لوکی انارکی گفت: پروژه‌های حفاظت و حمایت در سطح 200 هکتار از اراضی تاغکاری شده اطراف شهر بافران و روستای مزرعه امام در سال جاری آغاز شده و …

ادامه نوشته »