حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

حاشیه نگاری ایرنا از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

به گزارش ایرنا دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در حالی از هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که هواداران دو تیم درگیری های شدیدی با یکدیگر داشتند.**هر 2 تیم 90 دقیقه قبل از آغاز بازی وارد ورزشگاه …

ادامه نوشته »

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان:مسئولیت شکست برابر فولاد را می پذیرم

به گزارش ایرنا فراز کمالوند شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی تیم های نفت آبادان و فولاد خوزستان افزود:ما بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و تا قبل از پذیرفتن گل 2 موقعیت بسیار خوب گلزنی را از دست دادیم.وی اظهار داشت:برابر فولاد بیش …

ادامه نوشته »

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان:مسئولیت شکست برابر فولاد را می پذیرم

به گزارش ایرنا فراز کمالوند شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی تیم های نفت آبادان و فولاد خوزستان افزود:ما بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و تا قبل از پذیرفتن گل 2 موقعیت بسیار خوب گلزنی را از دست دادیم.وی اظهار داشت:برابر فولاد بیش …

ادامه نوشته »

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان:مسئولیت شکست برابر فولاد را می پذیرم

به گزارش ایرنا فراز کمالوند شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی تیم های نفت آبادان و فولاد خوزستان افزود:ما بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و تا قبل از پذیرفتن گل 2 موقعیت بسیار خوب گلزنی را از دست دادیم.وی اظهار داشت:برابر فولاد بیش …

ادامه نوشته »