فروش ویژه شب یلدا در فروشگاه های شهروند آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت شهروند، مسعود سریع القلم افزود: در این جشنواره بیش از 400 قلم کالا با تخفیف ویژه(تا سقف 50 درصد) عرضه خواهد شد. وی اظهار کرد: شهروندان می توانند ضمن تامین مایحتاج مورد نیاز خود در آستانه فصل …

ادامه نوشته »

فروش ویژه شب یلدا در فروشگاه های شهروند آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت شهروند، مسعود سریع القلم افزود: در این جشنواره بیش از 400 قلم کالا با تخفیف ویژه(تا سقف 50 درصد) عرضه خواهد شد. وی اظهار کرد: شهروندان می توانند ضمن تامین مایحتاج مورد نیاز خود در آستانه فصل …

ادامه نوشته »

فروش ویژه شب یلدا در فروشگاه های شهروند آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت شهروند، مسعود سریع القلم افزود: در این جشنواره بیش از 400 قلم کالا با تخفیف ویژه(تا سقف 50 درصد) عرضه خواهد شد. وی اظهار کرد: شهروندان می توانند ضمن تامین مایحتاج مورد نیاز خود در آستانه فصل …

ادامه نوشته »

اختلال تلفنی در 3مرکز مخابراتی تهران از فردا

به گزارش یکشنبه مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 تا 2283، 2228، 2229و 2610 تا 2614 در محدوده خیابان کامرانیه شمالی مختل می شود.در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 تا 2233، 2250 تا2253، …

ادامه نوشته »

اختلال تلفنی در 3مرکز مخابراتی تهران از فردا

به گزارش یکشنبه مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 تا 2283، 2228، 2229و 2610 تا 2614 در محدوده خیابان کامرانیه شمالی مختل می شود.در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 تا 2233، 2250 تا2253، …

ادامه نوشته »

اختلال تلفنی در 3مرکز مخابراتی تهران از فردا

به گزارش یکشنبه مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 تا 2283، 2228، 2229و 2610 تا 2614 در محدوده خیابان کامرانیه شمالی مختل می شود.در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 تا 2233، 2250 تا2253، …

ادامه نوشته »

اختلال تلفنی در 3مرکز مخابراتی تهران از فردا

به گزارش یکشنبه مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 تا 2283، 2228، 2229و 2610 تا 2614 در محدوده خیابان کامرانیه شمالی مختل می شود.در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 تا 2233، 2250 تا2253، …

ادامه نوشته »