دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار ایرنا این دانشجویان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه انقلاب اسلامی با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به مواضع دونالد ترامپ اعلام کردند.در این تجمع اعتراضی که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید در صحن دانشجویی دانشگاه یزد …

ادامه نوشته »

دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری سخنان ضد ایرانی ترامپ را محکوم کردند

به گزارش ایرنا، دانشگاهیان در دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی پس از اقامه نماز با برپایی راهپیمایی به سخنان هتاکانه جمعه شب ترامپ علیه مردم ایران واکنش نشان دادند .دانشگاهیان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ،سخنان مسوولان کاخ سفید …

ادامه نوشته »